SERVISNÍ DISPEČINK

+420 511 189 985

PORADENSTVÍ

+420 511 189 990

ASISTENČNÍ VÍKENDOVÁ LINKA

+420 777 818 111
(toto číslo, je připraveno pro vaše poradenství
ve dny pracovního klidu a to od 10.00 - 17.00 hod.)

SERVISNÍ TECHNICI

+420 777 74 59 34 - David Lorenc
+420 777 74 59 33 - Souček Jan
+420 777 74 59 36 - Straka Martin
+420 733 75 33 40 - Tomáš Grepl
+420 777 74 93 47 - Adam Unger

PODPORA

+420 777 74 59 43 - Kristýna Navrátilová
+420 777 74 59 46 - Michaela Gašparová
+420 777 74 93 48 - Denisa Tvrdá
+420 733 73 69 35 - Nicola Pazourková

CHLAZENÍ

+420 777 74 59 36 - Straka Martin
+420 777 74 59 33 - Souček Jan

PROGRAMÁTOR, SOFTWARE,
MIKROELEKTRONICKÉ APLIKACE

+420 777 74 59 35 - Tomáš Filingr